Bộ Thiết Bị Trả Lời Trắc Nghiệm SUMMY-V218

SKU: SUMMY-V218

Liên hệ

Thiết bị gồm:

  • 01 Bộ thu tín hiệu sóng và xử lý thông tin cho hệ thống
  • 01 bộ phần mềm cho hệ thống
  • 01 điều khiển dành cho giáo viên
  • Tùy chọn 30/40/50 bộ trả lời trắc nghiệm cho học sinh
0967 033 533