Bục giảng thông minh IQPodium PD100

SKU: PD100

Liên hệ

  • Giúp bạn tương tác, để mắt đến người xem.
  • Trình chiếu đồng thời lên 2 màn hình.
  • Chữ viết tay điện tử.
  • Điều chỉnh góc viết tùy chọn.