Bục Giảng Thông Minh SUMMY-220

SKU: SUMMY-220

Liên hệ

Bục giảng điện tử thông minh SUMMY-220 là sự kết hợp giữa “bục phát biểu” và “công nghệ” để hỗ trợ người thuyết trình sử dụng linh hoạt và duy trì tính liên tục trong việc thuyết trình, giảng dạy.