Cảm Biến Chuyển Động Thông Minh P850 Tần Số 433Mhz

SKU:

Liên hệ

Cảm Biến Chuyển Động Thông Minh P850 Tần Số 433Mhz dùng được với trung tâm báo động để làm cảm biến phát hiện người và cảnh báo đột nhập. Thiết bị sử dụng tần số 433Mhz có khả năng kết hợp với các bộ báo trộm (GP05, GS04..) hoặc trung tâm điều khiển nhà thông minh STK.