Showing all 1 result

Contact Us
Wireless smoke detector Dahua DHI-FAD122A-W
Contact Us
 • Đầu dò cảm biến hồng ngoại.
 • Sử dụng pin, kết nối với bộ báo động không dây.
 • Xử lý MCU, loại bỏ báo động giả.
 • Độ nhạy cao.
 • Báo pin yếu ít nhất 30 ngày kể từ có tín hiệu cảnh báo.
 • Mức âm thanh báo động 80dB ở 3 mét.
 • Tần suất: 433MHz.
Wireless smoke detector Dahua DHI-FAD122A-W
Contact Us
 • Đầu dò cảm biến hồng ngoại.
 • Sử dụng pin, kết nối với bộ báo động không dây.
 • Xử lý MCU, loại bỏ báo động giả.
 • Độ nhạy cao.
 • Báo pin yếu ít nhất 30 ngày kể từ có tín hiệu cảnh báo.
 • Mức âm thanh báo động 80dB ở 3 mét.
 • Tần suất: 433MHz.