Thiết bị trình chiếu không dây IQShare WP32

SKU: IQShare-WP32

Liên hệ

  • Thao tác dễ dàng
  • Kết nối thuận tiện
  • Chia sẻ từ mọi thiết bị
  • Các phương thức chia sẻ và trình chiếu đa dạng.