IQSmartPen

SKU: IQSmartpen

Liên hệ

Các chức năng chính:

  • Lật trang lên và xuống
  • Hiển thị slide trình chiếu.
  • Phát hoặc tạm dừng video, file âm thanh
  • Chụp ảnh màn hình và lưu