Màn Hình Tương Tác IQTouch T1000

SKU: IQTouch T1000

Liên hệ

  • IQTouch T1000 là dòng bảng tương tác với độ chính xác cao.
  • 20 điểm chạm đồng thời,
  • Chiều cao viết 2mm.
  • Độ chính xác: đến 1,5mm.
  • Chất lượng hiển thị màn hình cao lên tới 4K.
  • Tùy chọn hệ thống android bổ sung nhiều tính năng, tích hợp với phần mềm tương tác IQ.