Nút bấm mở cửa ASF900

SKU: ASF900

Liên hệ

  • Thiết kế mạch chuyên nghiệp, không bị lỗi cơ
  • Sử dụng vật liệu chống cháy, lắp đặt thuận tiện.
  • Chức năng thường mở / đóng, ứng dụng linh hoạt
  • 500000 lần kiểm tra độ mỏi và độ bền
  • Dự án kiểm soát truy cập các sản phẩm phụ kiện được chỉ định