Showing 1–12 of 25 results

Liên hệ
Bộ kéo dài tín hiệu Camera Polycom EagleEye Digital Extender
Liên hệ
Bộ kéo dài tín hiệu Camera Polycom EagleEye Digital Extender
Liên hệ
Liên hệ
Hội nghị truyền hình qua giao diện Web Polycom RealPresence Web Suite
Liên hệ
Hội nghị truyền hình qua giao diện Web Polycom RealPresence Web Suite
Liên hệ
Liên hệ
Màn hình cảm ứng điều khiển Polycom RealPresence Touch
Liên hệ
Màn hình cảm ứng điều khiển Polycom RealPresence Touch
Liên hệ
Liên hệ
Microphone đa hướng đặt bàn Polycom
Liên hệ
Microphone đa hướng đặt bàn Polycom
Liên hệ
Liên hệ
Microphone đa hướng treo trần Polycom
Liên hệ
Microphone đa hướng treo trần Polycom
Liên hệ
Liên hệ
Phần mềm hội nghị truyền hình Polycom RealPresence Desktop
Liên hệ
Phần mềm hội nghị truyền hình Polycom RealPresence Desktop
Liên hệ
Liên hệ
Phần mềm hội nghị truyền hình Polycom RealPresence Mobile
Liên hệ
Phần mềm hội nghị truyền hình Polycom RealPresence Mobile
Liên hệ
Liên hệ
Polycom CX 5100
Liên hệ
Polycom CX 5100
Liên hệ
Liên hệ
Polycom CX 5500
Liên hệ
Polycom CX 5500
Liên hệ
Liên hệ
Polycom EagleEye Acoustic Camera
Liên hệ
Polycom EagleEye Acoustic Camera
Liên hệ
Liên hệ
Polycom EagleEye Cube Camera
Liên hệ
Polycom EagleEye Cube Camera
Liên hệ
Liên hệ
Polycom EagleEye Director II
Liên hệ
Polycom EagleEye Director II
Liên hệ