Showing all 1 result

-31%
1,316,000 VNĐ 920,000 VNĐ
Bàn điều khiển báo động Dahua DHI-ARK10C
1,316,000 VNĐ 920,000 VNĐ

■ Thiết lập thông số kích hoạt / giải giáp của máy chủ báo động.
■ Quyền hoạt động đa người dùng.
■ Có thể hiển thị trạng thái hoạt động của máy chủ báo động.
■ Màn hình LCD, hoạt động trực quan.
■ Không cần phải khởi động lại máy chủ báo động để kết nối.

Bàn điều khiển báo động Dahua DHI-ARK10C
1,316,000 VNĐ 920,000 VNĐ

■ Thiết lập thông số kích hoạt / giải giáp của máy chủ báo động.
■ Quyền hoạt động đa người dùng.
■ Có thể hiển thị trạng thái hoạt động của máy chủ báo động.
■ Màn hình LCD, hoạt động trực quan.
■ Không cần phải khởi động lại máy chủ báo động để kết nối.