Showing all 4 results

1,340,000 VNĐ
Đầu đọc thẻ từ DAHUA DHI-ASR1100B
1,340,000 VNĐ
 • Giao tiếp RS485 hoặc Wiegand.
 • Hỗ trợ thẻ Mifare 13.56MHz.
 • Đèn báo XANH hoặc ĐỎ.
 • Chống thấm nước.
Đầu đọc thẻ từ DAHUA DHI-ASR1100B
1,340,000 VNĐ
 • Giao tiếp RS485 hoặc Wiegand.
 • Hỗ trợ thẻ Mifare 13.56MHz.
 • Đèn báo XANH hoặc ĐỎ.
 • Chống thấm nước.
745,000 VNĐ
Đầu đọc thẻ từ DAHUA DHI-ASR1200D
745,000 VNĐ
 • Giao tiếp RS485 hoặc Wiegand.
 • Hỗ trợ thẻ Mifare 13.56MHz.
 • Đèn báo XANH hoặc ĐỎ.
 • Chống thấm nước.
Đầu đọc thẻ từ DAHUA DHI-ASR1200D
745,000 VNĐ
 • Giao tiếp RS485 hoặc Wiegand.
 • Hỗ trợ thẻ Mifare 13.56MHz.
 • Đèn báo XANH hoặc ĐỎ.
 • Chống thấm nước.
745,000 VNĐ
Đầu đọc thẻ từ Dahua DHI-ASR1200D
745,000 VNĐ
 • Giao tiếp RS485 hoặc Wiegand
 • Hỗ trợ thẻ Mifare 13.56MHz
 • Đèn báo XANH hoặc ĐỎ.
 • Chống thấm nước.
Đầu đọc thẻ từ Dahua DHI-ASR1200D
745,000 VNĐ
 • Giao tiếp RS485 hoặc Wiegand
 • Hỗ trợ thẻ Mifare 13.56MHz
 • Đèn báo XANH hoặc ĐỎ.
 • Chống thấm nước.
1,716,000 VNĐ
Đầu đọc thẻ từ vân tay DAHUA DHI-ASR1102A(V2)
1,716,000 VNĐ
 • Giao tiếp RS-485.
 • Hỗ trợ thẻ IC Mifare, vân tay.
 • Khả năng lưu trữ lên đến 3.000 vân tay.
 • Đèn nền xanh.
 • Có âm báo.
Đầu đọc thẻ từ vân tay DAHUA DHI-ASR1102A(V2)
1,716,000 VNĐ
 • Giao tiếp RS-485.
 • Hỗ trợ thẻ IC Mifare, vân tay.
 • Khả năng lưu trữ lên đến 3.000 vân tay.
 • Đèn nền xanh.
 • Có âm báo.