Thiết bị Hội nghị truyền hình Cisco Webex Room 70D

SKU:

Liên hệ