TV LG Dành Cho Khách Sạn

SKU: 65US660H
Giá: 35,000,000 VNĐ
Thị trường: 40,000,000 VNĐ
Tiết kiệm: 5,000,000 VNĐ (13%)

TV Hotel Pro:Centric US660H Series

  • Giải pháp quản lý khách sạn Pro:Centric
  • Nhận dạng giọng nói
  • Menu nhanh

Còn hàng