Phần mềm IQ Class 6.0

SKU: IQClass 6.0

Liên hệ

  • Lưu và chia sẻ tệp.
  • Chuyển đổi chế độ PPT
  • Các bài kiểm tra, câu đố tương tác.
  • Công cụ chủ đề giảng dạy phong phú.
  • Chức năng khóa màn hình và máy tính bảng đặng biệt.
  • Câu hỏi, câu đố bất ngờ.
  • Lưu tệp lớp dưới dạng pdf, cdf